Hệ thống quầy thuốc tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Thời gian hoạt động: 6:00 – 23:00 hằng ngày

Quầy thuốc Minh Long Nhân Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Địa chỉ: 

Nhân Mục, Nhân Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Xem chỉ đường

Thời gian hoạt động

06:30 – 22:00 cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ

Điện thoại

0972.613.360

Quầy thuốc Minh Long An Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Địa chỉ: 

An Lãng, An Hoà, Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Xem chỉ đường

Thời gian hoạt động

06:30 – 22:00 cả thứ 7, chủ nhật và ngày lễ

Điện thoại

0972.613.360