Que thử đường huyết Safe-Accu

148,000

  • Sản phẩm bao gồm 50 que thử được chia làm 2 lọ/25 que nên bạn có thể dễ dàng bảo quản que thử.
  • Sau khi mở nắp chỉ nên dùng trong vòng 90 ngày ( bạn nên đánh dấu ngày mở nắp trên hộp que thử) để tránh tình trạng sai số khi thử tiểu đường.
  • Mỗi que, mỗi kim chỉ dùng 1 lần. Nên rửa tay sạch trước khi đo.